TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

Etapes

PRIMÀRIA


L'Educació Primària és una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens i de les nenes, que s'inicia en finalitzar l'Educació Infantil i continua en...

Horari


A l'arxiu adjunt us informem dels horaris de cada grup-classe per a aquest curs.

Llibres


A l'arxiu adjunt us informem del llistat de llibres per a aquest curs.

Sortides


A l'Escola creiem que les sortides són molt importants, ja que complementen el currículum acadèmic i ajuden els nostres alumnes a consolidar tot el coneixement previ treballat a les...

Projecte interdisciplinari


Un Projecte Interdisciplinari és un treball que parteix de la necessitat de descobrir coneixements sobre un tema concret. Els temes poden ser diversos (la ciutat, el reciclatge, l'aigua, la...