TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

Etapes


3 Fotos

PRIMÀRIA


L'Educació Primària és una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens i de les nenes, que s'inicia en finalitzar l'Educació Infantil i continua en l'Educació Secundària Obligatòria. Està estructurada de la següent manera:

  • Cicle Inicial: 1r i 2n (de 6 a 8 anys).
  • Cicle Mitjà: 3r i 4t (de 8 a 10 anys).
  • Cicle Superior: 5è i 6è (de 10 a 12 anys).

Les finalitats bàsiques d'aquesta etapa educativa són proporcionar a l'alumnat un marc d'aprenentatges que li permetin iniciar-se en l'adquisició de les competències bàsiques i en l'aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d'una formació basada en l'autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l'entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, poder participar en la construcció d'un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Les competències bàsiques són l'eix vertebrador del procés educatiu, amb la finalitat d'aconseguir que adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d'intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure.

En aquesta etapa l'alumne esdevé el protagonista del seu aprenentatge, és ell qui ha d'investigar i trobar respostes, el mestre ha de ser el guia que l'acompanyarà en el procés.

VÍDEO DE PRIMÀRIA