TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

Etapes

Projecte interdisciplinari


Un Projecte Interdisciplinari és un treball que parteix de la necessitat de descobrir coneixements sobre un tema concret. Els temes poden ser diversos (la ciutat, el reciclatge, l'aigua, la cèl·lula...), amb activitats competencials que requereixen l'aplicació de coneixements de diferents àrees. Per tant, permet treballar una temàtica englobant les diferents disciplines.

L'objectiu és que l'alumne s'interessi, experimenti, investigui i descobreixi al voltant del tema proposat per poder, després, estructurar i plasmar la informació de la forma més adequada.

La metodologia de l'aprenentatge prioritza la construcció del propi coneixement, potencia el treball cooperatiu, promou la comunicació, el diàleg i l’autonomia dels grups.