TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

Etapes

ESO


La finalitat de l'Educació Secundària Obligatòria és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes...

Horari


A l'arxiu adjunt us informem dels horaris de cada grup-classe per a aquest curs.

Llibres


A l'arxiu adjunt us informem del llistat de llibres per a aquest curs.

Ens n'anem d'excursió! D'aventura a Hostalric!

Sortides


A l'Escola creiem que les sortides són molt importants, ja que complementen el currículum acadèmic i ajuden els nostres alumnes a consolidar tot el coneixement previ treballat a les...

Treball de síntesi


El treball de síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha...

Treball de recerca


El projecte de recerca és un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat de 4t d'ESO en equip, sobre un tema transversal del currículum o...