TEL. 933 594 996 · EMAIL a8008309@xtec.cat

AJUTS DE MENJADOR 2023-2024

beques 2023-2024

AJUTS DE MENJADOR CURS 2023-2024


Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2023-2024

S’atorguen ajuts ordinaris del 70% i també extraordinaris fins a un màxim de 100%

 • Preu de menjador de 6,91 €, amb caràcter general, per aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores i mitja total.

 • Preu de menjador de 6,54 €, en aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores.

 • Es pot sol·licitar l’ajut tenint en compte els ingressos familiars corresponents a la renda 2022.

 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a través d'un formulari telemàtic adreçat a l'alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2023-2024, en un període inicial i quatre períodes oberts de sol·licituds:

 • Període de juny 2023entre el 15 de maig i el 16 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 20 de juny.
 • Un cop finalitzat el període de juny, s’establiran períodes oberts de presentació de sol·licituds (noves peticions, alumnat nou vingut i situacions sobrevingudes)
  • Primer període obert de presentació de sol·licituds: entre el 4 i el 25 de setembre de 2023, ambdós inclosos, i fins al 27 de setembre per portar-la signada al centre.
  • Segon període obert de presentació de sol·licituds: entre el 26 de setembre i el 30 de novembre de 2023, ambdós inclosos, i fins al 4 de desembre per portar-la signada al centre.
  • Tercer període obert de presentació de sol·licituds: entre l'1 de desembre de 2023 i el 29 de febrer de 2024, ambdós inclosos, i fins al 4 de març per portar-la signada al centre.
  • Quart període obert de presentació de sol·licituds: entre l’1 de març de 2023 i fins l’últim dia que s’admetin noves admissions del curs 2023-2024.

SUPORT A LES FAMÍLIES

FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

NORMATIVA CONVOCATÒRIA 2023-2024

RESOLUCIÓ Núm. 8911 - 9.5.2023 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 25 d’abril de 2023, pel qual s’aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2023-2024 (ref. BDNS 692673)

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2022-2023

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL TERCER PERÍODE OBERT

Amb data  29 de març de 2023, s’ha publicat la resolució provisional del tercer període obert.

El termini per a presentar al·legacions, finalitza el 14 d’abril de 2023

NORMATIVA CONVOCATÒRIA 2022-2023

  • RESOLUCIÓ Núm. 8635 - 28.3.2022 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
  • RESOLUCIÓ Núm. 8659 - 3.5.2022 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 30 de març de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria per al curs escolar 2022-2023, per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 622428).
  • RESOLUCIÓ per la qual s’atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2022-2023 (ref. BDNS 622428).